Penthouse - fotografie architektúry

Zadanie:

Vytvorenie profesionálneho prezentačného súboru fotografií dokončeného interiéru pre spoločnosť .archstyl, ktorá navrhla a realizovala tento penthouse v historickom centre mesta. Fotografie mali zobraziť myšlienku projektu, dispozičné riešenie, zachytiť jednotlivé materiály použité v interiéri a ukázať čaro tohto miesta.  Fotografie mali následne odprezentovať projekt na web stránke, sociálnych sieťach, časopisoch, brožúrach a slúžiť na podporu ďalších marketingových aktivít počas niekoľkých rokov.

Riešenie:

Spoločnosť .archstyl sa radí medzi najlepších poskytovateľov architektonických služieb na Slovensku. Preto bolo nutné vytvoriť súbor fotografií vo vysokej kvalite, ktoré budú reprezentovať túto značku. Okrem zadaných nosných bodov je dôležité zachytenie hlavných línií interiéru, ktoré vyzdvihnú dimenziu miestností a čo najvernejšie zobrazenie textúr a farebnosti materiálov.

Pri takýchto projektoch je nutné použiť špičkové profesionálne objektívy, ktoré nezdeformujú svojimi optickými chybami vertikálne a horizontálne línie interiéru. Zmiešavanie vonkajšieho svetla s interiérovým osvetlením značne mení celkovú farebnosť v miestnosti. Tú je nutné správne nastaviť a upraviť hlavne v postprodukcii. Ani najlepšie a najdrahšie fotoaparáty nedokážu v niektorých situáciách zachytiť svetelný rozsah vonkajšieho a vnútorného osvetlenia. Preto je nutné vytvoriť z každého záberu niekoľko expozičných variant, ktoré sa využijú pre dokonalé zobrazenie (prekreslenie) všetkých svetiel a tieňov.

Viac o celom projekte nájdete priamo po kliknutí na nasledujúci link.